ŠKUBALOVÁ, Zuzana, Hana BUCHTELOVÁ, Vladislav STRMISKA, Simona DOSTÁLOVÁ, Petr MICHÁLEK, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM a Zbyněk HEGER. Evaluation of cytotoxicity of biphasic TiO2 nanoparticles with organic surface coatings. In: MendelNet 2018 [online]. Mendel University in Brno, 2019, s. 522-526 [cit. 2023-03-21]. ISBN 978-80-7509-597-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178386

Uložit do Citace PRO