VLČNOVSKÁ, Marcela, Michaela TVRDOŇOVÁ, Markéta VACULOVIČOVÁ a Tomáš VACULOVIČ. Utilization of antibody-nanoparticle conjugates as a tool for immunochemistry with ICP-MS detection. In: MendelNet 2018 [online]. Mendel University in Brno, 2019, s. 548-552 [cit. 2023-09-23]. ISBN 978-80-7509-597-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178390

Uložit do Citace PRO