ZELNÍČKOVÁ, Jaroslava, Jitka HUTAŘOVÁ a Markéta VACULOVIČOVÁ. Magnetic Molecularly Imprinted Polymers Used for Staphylococcus Aureus Isolation and Detection. In: NANOCON 2018 [online]. TANGER, 2019, s. 432-436 [cit. 2023-09-23]. ISBN 978-80-87294-89-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178391

Uložit do Citace PRO