HAVLÍČKOVÁ, Barbora. Studium antioxidativního potenciálu výlisků vybraného ovoce [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178403. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Milena Vespalcová.

Uložit do Citace PRO