PALLOVÁ, Jana. Profil těkavých látek netradičního druhu ovoce (Asimina triloba) [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178434. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.

Uložit do Citace PRO