OLEJNÍKOVÁ, Marie. Tištěné izolační mezivrstvy [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178445. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Dzik.
Uložit do Citace PRO