POKOROVÁ, Kateřina. The Priestley-Chao Estimator of Conditional Density with Uniformly Distributed Random Design. Statistika [online]. Český statistický úřad, 2018, 98(3), 283-294 [cit. 2023-01-31]. ISSN 0322-788X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178454

Uložit do Citace PRO