KUTÍLEK, Vladislav. Tvorba procesního řízení zakázky ve vybrané profesi stavebnictví [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178467. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO