INDRA, Jan. Podnikatelský záměr - vývoj docházkového systému [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178486. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO