ŠIŠMIŠOVÁ, Zora. Hodnocení finanční situace vybrané společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178499. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Poláček.
Uložit do Citace PRO