RODAN, Zdeněk. Výzkum spokojenosti zákazníků [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1785. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Němeček.

Uložit do Citace PRO