SALÁŠEK, Petr. Návrh malé vodní elektrárny [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17850. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Mastný.
Uložit do Citace PRO