JÍRA, Aleš. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178522. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michala Strnadová.

Uložit do Citace PRO