PECHÁČEK, Marek. Kalkulace nákladů ve výrobním podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178525. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Poláček.

Uložit do Citace PRO