KUDĚLA, Jan. Investování do developerského projektu v oblasti rezidentního bydlení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178533. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO