KNĚŽÍČEK, Jiří. Tvorba on-line geo-web aplikací - lokalita Rudolecko [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17855. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Dalibor Bartoněk.

Uložit do Citace PRO