KRATOCHVÍLA, Jakub. Spokojenost zákazníků [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178557. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce David Schüller.

Uložit do Citace PRO