MUŽ, Jan. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178568. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO