MICHÁLEK, Michal. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178572. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO