FLORIANS, Patrik. Návrh části prototypu nového docházkového systému [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178576. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.
Uložit do Citace PRO