PALUANIYAZOV, Kuralbay. Tvorba štíhlého provozu s využitím plynulých materiálových toků [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178578. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO