ŠPOK, Ondřej. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178579. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Poláček.
Uložit do Citace PRO