MAGDA, Michal. Algoritmizace pro podporu rozhodování [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178582. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.

Uložit do Citace PRO