VESELÝ, Tomáš. Hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178594. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Roman Ptáček.

Uložit do Citace PRO