RYBA, Jan. Hodnocení výkonnosti pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178596. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Roman Ptáček.
Uložit do Citace PRO