MACHÁLEK, Martin. Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178604. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO