JANÍKOVÁ, Dominika. Optimalizace procesu montážní linky [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178607. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.
Uložit do Citace PRO