VACULÍK, Sebastian. Zjišťování charakteristik olověného akumulátoru impedančním měřením [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17861. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Pavel Abraham.

Uložit do Citace PRO