BIČÁNOVÁ, Hana. Daňová optimalizace pořízení automobilů podnikatelem [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178615. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.

Uložit do Citace PRO