PETRŽÁLKOVÁ, Anna. Vývoj zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2007 do současnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178616. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO