VÁCLAVKOVÁ, Eliška. Ochrana osobních údajů ve společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178622. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO