MIFEK, Jiří. Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17863. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.

Uložit do Citace PRO