FOJTÍKOVÁ, Klára. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178654. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO