STRAKA, Nikolas. Návrh dílčí časti informačního systému konkrétní společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178672. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.

Uložit do Citace PRO