JURČO, Denis. Využití lineárního programování při optimalizaci rozpočtu na reklamu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178683. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Radek Doskočil.

Uložit do Citace PRO