KULDOVÁ, Sabina. Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti v sektoru obchodu a služeb [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178707. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO