KVASOVÁ, Daniela. Řízení pohledávek v obchodní korporaci [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178717. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Pěta.
Uložit do Citace PRO