TRIFANOV, Filip. Návrh databáze pro vybranou firmu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178723. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO