ZBOŘILOVÁ, Lucie. Pracovní poměr u společnosti Brasco steel spol. s r.o. a Elis spol. s.r.o [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17873. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO