KROUPOVÁ, Lucie. Daňová optimalizace vybrané fyzické osoby [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178742. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.

Uložit do Citace PRO