SKOTÁKOVÁ, Adéla. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178749. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO