ĎURKECHOVÁ, Zuzana. Podnikatelský záměr založení nové firmy [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178770. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO