WAWRECZKA, Marek. Přestavba komunikační síťové infrastruktury [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178772. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vít Novotný.
Uložit do Citace PRO