BŘEČKA, Tomáš. Doporučení vhodných zdrojů financování pro další rozvoj podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178773. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Křížová.
Uložit do Citace PRO