MATOUŠEK, Ondřej. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178797. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Eva Michalíková.

Uložit do Citace PRO