HORČIČKOVÁ, Nikola. Podnikatelský plán - založení prodejny se sportovním vybavením [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178800. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO