NOVÁK, Tomáš. Návrh činností procesního řízení zakázky [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178802. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO