STÚPALOVÁ, Patrícia. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178810. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO