SMUTNÝ, Jakub. Řízení zásob v obchodním podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178811. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Juřica.

Uložit do Citace PRO