HAVLOVÁ, Michaela. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178815. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO